Akce ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny v zábavném vědeckém parku VIDA Brno 250 Kč

Začátek: 27. října 2021

  • pro děti od 1. tř

Sraz: 8.00 v SVČ Boskovice

Návrat: kolem 14:00 k SVČ

Budova SVČ bude otevřena do 15:00.

S sebou: svačinu, pití, kapesné, respirátor nebo roušku

Úplata: 250 Kč (vstupné, doprava, pojištění), uhraďte až po výzvě k platbě.

Informace: SVČ Boskovice  – 516452006, 723085849, 723201730, svc@svcboskovice.cz, www:svcboskovice.cz

Na této akci se bude pořizovat fotodokumentace. Akce se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.

Termín odevzdání přihlášek do 20. 10. 2021. Přihlásit se lze pouze elektronicky!

Přihlášky budou přijímány jen do naplnění kapacity. Místa jsou omezena.

Věková skupina: žáci ZŠ

vyplnit přihlášku Přihlašování bude ukončeno 20. října 2021 23:59.

Informační systém Leprikón