Akce ve školním roce 2020/2021

ZOO Brno

Začátek: 28. června 2021

SVČ Boskovice pořádá projektový den

„ZOO Brno“ – pro děti od 1. tř.

Přednostně pro členy zájmových útvarů SVČ.

ZOO Brno projdeme s průvodcem a blíže se seznámíme s jejími zvířecími obyvateli. Dozvíme se spoustu zajímavostí.

Sraz: 13:45 v SVČ Boskovice

Návrat: kolem 19:30 k SVČ.

S sebou: svačinu, pití, kapesné, pláštěnku, kartičku pojišťovny, roušku, vyplněné čestné prohlášení (v příloze)

Informace: SVČ Boskovice – 516452006, 723085849, 723201730, svc@svcboskovice.cz    www:svcboskovice.cz.

Na této akci se bude pořizovat fotodokumentace k propagaci organizace a bude zveřejněna na webu SVČ. V rámci projektu Šablony II zdarma.

 Akce se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.

Termín odevzdání přihlášek 24. 6. Přihlásit se lze pouze elektronicky! Pokud nemáte, vytvořte si nejprve uživatelský účet na https://leprikon.svcboskovice.cz.

Přihlášky budou přijímány jen do naplnění kapacity.

Místa jsou omezena.

Věková skupina: žáci ZŠ

Přílohy:
Čestné prohlášení.pdf

vyplnit přihlášku

ZOO Olomouc

Začátek: 1. července 2021

Na první prázdninový den SVČ Boskovice připravilo projektový den

„ZOO Olomouc“ – pro děti od 1. tř.

Přednostně pro členy zájmových útvarů SVČ.

Procházkou po zoologické zahradě se podíváme na chovaná zvířata a dozvíme se zajímavosti o nich.

Sraz: 7:45 v SVČ Boskovice

Návrat: kolem 16:00 k SVČ

S sebou: svačinu, pití, kapesné, pláštěnku, kartičku pojišťovny, roušku, vyplněné čestné prohlášení (v příloze)

Informace: SVČ Boskovice – 516452006, 723085849, 723201730, svc@svcboskovice.cz    www:svcboskovice.cz

Na této akci se bude pořizovat fotodokumentace k propagaci organizace a bude zveřejněna na webu SVČ. V rámci projektu Šablony II zdarma.

Akce se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.

Termín odevzdání přihlášek do 25. 6. 2021. Přihlásit se lze pouze elektronicky!

Pokud nemáte, vytvořte si nejprve uživatelský účet na https://leprikon.svcboskovice.cz Přihlášky budou přijímány jen do naplnění kapacity. Místa jsou omezena.

Věková skupina: žáci ZŠ

Přílohy:
Čestné prohlášení.pdf

vyplnit přihlášku

Informační systém Leprikón